วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2550

มุมฟังเพลงของตัวเองค่ะ


หยุด <---click ฟังเพลงนี้
ลมหายใจ <---click ฟังเพลงนี้
ฤดูที่แตกต่าง <---click ฟังเพลงนี้
คนข้างล่าง <---click ฟังเพลงนี้
ห่างไกลเหลือเกิน (So far away) <---click ฟังเพลงนี้
Can't Take My Eyes Off You <---click ฟังเพลงนี้
ฝากรัก <---click ฟังเพลงนี้
ดึกแล้ว <---click ฟังเพลงนี้
จะเก็บเธอในใจเสมอ <---click ฟังเพลงนี้

ไม่มีความคิดเห็น: