วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ตัวอย่าง สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี การเล่นคำ บทเพลงนี้

ภาพสายน้ำ

การเล่นคำของบทเพลง
ฝากรัก <--- click ฟังเพลง

สายน้ำ น้ำไหล ล่องโรย
สายลม ลมโชย โบยลิ่ว
สายฝน ฝนหล่น ล้มปลิว
ปลิวกระจาย เปียกกาย เปียกใจ
สายน้ำ น้ำไหล แห้งโหย
สายลม ลมโชย อ่อนแรง
สายฝน ฝนแล้ง ลมแล้ง
ฝนแห้ง แห้งกาย ยังเปียกใจ
ฝากสายน้ำ ไหลถึงเธอ
ฝากลม บอกเธอ ฉันเหงา
ฝากฝน ให้หล่น หล่นเบาๆ
ฝากรัก แนบเนา ข้างกายและใจ
สายน้ำ สายลม คือรัก
ด้วยรัก ฝากไป พร้อมฝน
ฝากไว้ เคียงข้าง ใจคน
ฝากรัก ฉ่ำล้น ชื่นใจ
ฝากสายน้ำ ไหลถึงเธอ
ฝากลม บอกเธอ ฉันเหงา
ฝากฝน ให้หล่น หล่นเบาๆ
ฝากรัก แนบเนา ข้างกายและใจ
ฝากสายน้ำ ไหลถึงเธอ
ฝากลม บอกเธอ ฉันเหงา
ฝากฝน ให้หล่น หล่นเบาๆ
ฝากรักแนบเนา ข้างกายและใจ

ไม่มีความคิดเห็น: