วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ดนตรี
เป็นศิลปะที่อาศัยเสียงถ่ายทอดอารมณ์
ไปสู่ผู้ฟังง่ายต่อการสัมผัส ก่อให้เกิดความสุข
ความปิติพอใจแก่มนุษย์ เมื่อเราได้ฟังเพลง
ที่มีจังหวะ และทำนองที่ราบเรียบ
นุ่มนวลจะทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย
ด้วยเหตุนี้เมื่อเราได้ฟังดนตรี ที่เลือกสรรแล้ว
จะช่วยทำให้เรามีสุขภาพจิตที่ดี
อันมีผลดีต่อสุขภาพร่าง กายด้วย
ดนตรีจึงเปรียบเสมือน ยารักษาโรค
ที่ทำให้สุขภาพแข็งแรง


ไม่มีความคิดเห็น: