วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550


ภาพของใคร ?
กรุณาตอบใน กล่องแสดงความคิดเห็นค่ะ

<---ดนตรีบำบัดมีประโยชน์อย่างไร?

<---เครื่องดนตรีชนิดนี้มีชื่อว่าอะไร ?

<---เครื่องดนตรีชนิดนี้มีชื่อว่าอะไร ?

Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes

ทั้งศิลปะ และดนตรี เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก สำหรับมนุษย์....เป็นเครื่องมือที่สามารถยกระดับจิตวิญญาณและถ่ายทอดปรัชญาและแนวคิดที่ลึกซึ้งในเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี....เพราะมีอิทธิพลต่ออารมณ์,จินตนาการ และความรู้สึกของมนุษย์....

Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes


ทั้งศิลปะและดนตรีที่สร้างสรรค์ โดยเฉพาะผลงานที่ศิลปินผู้สร้างผลิตด้วยความเคารพบูชาต่อศาสนาที่ตนเคารพ จะมีส่วนช่วยสร้างจิตใจที่ละเอียดอ่อนขึ้น....และช่วยกล่อมเกลาให้จิตใจอ่อนโยนขึ้นได้ และโน้มน้าวทัศนคติในแง่บวก และช่วยก่อให้เกิดศรัทธาต่อสิ่งที่เราเคารพได้เป็นอย่างดี

ZWANI.com - The place for myspace comments, glitters, graphics, backgrounds and codes

นำความรู้เพิ่มมาให้อ่านค่ะ
แซกโซโฟนไม้ไผ่ผสมผสานระหว่างความเป็นไทยและความเป็นตะวันตกไว้ด้วยกัน ระหว่างขลุ่ยและแซกโซโฟนโดยรูปลักษณ์ภายนอกและเครื่องหัวเป่ามีความเป็นแซกโซโฟน เครื่องดนตรีสากลประเภทเป่า ขณะเดียวกันก็ประยุกต์นำเอาลักษณะของเครื่องดนตรีไทย อย่างขลุ่ยไปใช้ออกแบบ จำนวนปุ่มกดต่างๆบนแซกโซโฟนโลหะมีมากว่าปุ่มกดของแซกโซโฟนไม้ไผ่ พร้อมกันนั้นมีกระเดื่องคุมปุ่มกด ต่างจากรูของแซกโซโฟนไม้ไผ่มีลักษณะคล้ายขลุ่ยไม่มีส่วนที่ยื่นมาปกคลุม"รูเหมือนขลุ่ย ปากเหมือนแซกโซโฟน ระบบเป่าเหมือนแซกโซโฟน พอเสียงออกมาเป็นแซกโซโฟน มีรูด้านข้าง เพื่อให้สวยเหมือนจริง เสียงไม่เปลี่ยน ของจริงมีรูปิดเป็นเสียงต่ำ อันนี้ไม่มีมือมาปิด ได้เครื่องดนตรีชนิดใหม่ แต่ยังไม่เป็นที่ยอมรับของเครื่องสายไทย ความจริงไปเป่ากับวงดนตรีอื่นได้ แต่ความที่ยังไม่แพร่หลาย คนเป่าต้องไปฝึกพอสมควร เราไปเป่าโชว์ได้"แซกโซโฟนสำเร็จรูปที่ได้จะถูกนำไปเทียบเสียงกับเครื่องจูนเนอร์เพื่อความเป็นสากล "แต่ละรูจะมีโน้ตของมัน เครื่องจูนเนอร์ช่วยปรับเสียงให้เป็นสากล อย่างโซปร่าโนของจริงบันไดเสียงเป็นบีแฟต อัลโต้ของเราเป็นจี ของเค้าเป็นอี โดยข้อจำกัดเรื่องความยาวของไม้ ซึ่งไม่ใช่โลหะ เราทำเป็นอีแฟตไม่ได้ แต่สามารถเป่าพวกเล่นดนตรีมาทดลองเป่าแล้วมั่นใจว่าสามารถเล่นร่วมกับเครื่องดนตรีสากลได้ โน้ตคนละอย่างแต่เล่นร่วมกันได้ เพียงแต่ต้องไปซ้อมนิ้วกันเท่านั้น การวางนิ้วต่างกัน นิ้วแซกโซโฟนไม้ไผ่ไป
Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes

Thank you for your attention
แล้วทำไมช่องว่าระหว่าง blog มันห่างกันมากขนาดนี้เนี่ย เฮ้อ ไม่เข้าใจค่ะ
มือใหม่สำหรับ blogไม่มีความคิดเห็น: