วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

เก็บตกคำถามจากอาจารย์ ( อีกแล้ว )

ศิลปะกับอนาจารต่างกันอย่างไร?

งานศิลปะ เกิดกับบุคคลที่เราเรียกว่า "ศิลปิน" สร้างงานศิลปะเพื่อสนองอารมณ์ในทางสร้างสรรเสริมสร้างจิตใจให้ดีงาม งานศิลปะมีคุณค่าในตัวเอง แล้วแต่ว่าศิลปินจะมีวิธีถ่ายทอดผลงานออกมาเพื่ออะไรบ้าง เช่น สะท้อนให้เห็นสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จะในทางดีหรือไม่ก็ตาม หรือความเสื่อมหรือความดีงาม เพื่อเป็นการสอนหรือเตือนใจให้เห็นถึงสภาพความเป็นจริงเหล่านั้น.

ไม่มีความคิดเห็น: