วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ศิลปะกับอนาจารต่างกันอย่างไร?

อนาจาร คือ ผลงานที่กลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งสร้างงานขึ้นมา โดยไม่คำนึงถึงสิ่งใดๆ นอกจากทำให้เกิดการยั่วยุอารมณ์ทางเพศ ทำให้เร้าอารมณ์ สนองความรู้สึกใฝ่ต่ำ ไม่มีคุณค่า และทำให้เสื่อมเสียทางด้านจริยธรรมอันดีงาม ผลงานอนาจารที่กลุ่มบุคคลกลุ่มนี้ได้ทำขึ้นส่วนใหญ่ไม่ยั่งยืน ไม่มีคุณค่า และไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในงานศิลปะเพราะไม่เกี่ยวกัน

ไม่มีความคิดเห็น: