วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

my teacher...

ครูบาอาจารย์ที่ท่านประทานความรู้มาให้
อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดี
ก่อนจะนอนสวดมนต์อ้อนวอนทุกที
ขอกุศลบุญบารมีส่งเสริมครูนี้ให้ร่มเย็น
ครูมีบุญคุณจะต้องเทิดทูนเอาไว้เหนือเกล้า
ท่านสั่งสอนเราอบรมให้เราไม่เว้น ......

ท่านอุทิศไม่คิดถึงความยากเย็น
สอนให้รู้จัดเจนเฝ้าแนะเฝ้าเน้นมิได้อำพราง

พระคุณที่สามงดงามแจ่มใส
แต่ว่าใครหนอใครเปรียบเปรยครูไว้ว่าเป็นเรือจ้าง
ถ้าหากจะคิดยิ่งคิดยิ่งเห็นว่าผิดทาง
มีใครไหนบ้างแนะนำแนวทางอย่างครู
บุญเคยทำมาตั้งแต่ปางใดเรายกให้ท่าน
ตั้งใจกราบกรานเคารพคุณท่านกตัญญู
โรคและภัยอย่ามาแผ้วพานคุณครู
ขอกุศลผลบุญค้ำชูให้ครูเป็นสุขชั่วนิรันดร

แนะนำตัว..

ชื่อ นส.สายทิพย์ คำอาจ
นศ.พยาบาลศาสตร์ต่อเนื่องรุ่น 16
เรียน วิชาสุนทรียศาสตร์ โดยทางกลุ่ม ได้หัวข้อ " ดนตรี "
ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลราชบุรี แผนก ห้องผ่าตัดใหญ่
ประวัติส่วนตัวเล็กน้อยค่ะ...จบชั้น มัธยมต้น จากโรงเรียน ราชโบริกานุเคราะห์ และได้โควต้าเรียนต่อในระดับ ม.ปลาย เอกศิลป์อังกฤษ และสอบเข้าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เอกอังกฤษที่ ราชภัฏสวนดุสิตได้.. ซึ่งเป็นช่วงที่รอสอบสัมภาษณ์อีก 3 วัน คุณแม่จึงขอให้ไปสอบ พยาบาล ซึ่งตนไม่อยากไปสอบแต่เมื่อไปสอบจึงได้พยาบาล 2 ปี ซึ่งคิดไว้แล้วว่าต้องเป็นเช่นนี้ เนื่องจากไม่มีคะแนน วิชาฟิสิกข์ เคมี ชีวะ ที่จะไปสู้ได้ นอกจากภาษาอย่างเดียว..แต่คุณแม่ไม่สบายใจเพราะห่วงว่าจะต้องหางานทำอีกจึงอยากให้เลือกเรียนพยาบาลมากกว่า..ซึ่งตนเองเสียใจมากที่ไม่ได้เรียนในสิ่งที่ชอบ.แต่เมื่อได้เรียนจนถึงปัจจุบัน.ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจในวิชาชีพของตนมากขึ้น..และมากขึ้น

ศิลปะกับอนาจารต่างกันอย่างไร?

อนาจาร คือ ผลงานที่กลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งสร้างงานขึ้นมา โดยไม่คำนึงถึงสิ่งใดๆ นอกจากทำให้เกิดการยั่วยุอารมณ์ทางเพศ ทำให้เร้าอารมณ์ สนองความรู้สึกใฝ่ต่ำ ไม่มีคุณค่า และทำให้เสื่อมเสียทางด้านจริยธรรมอันดีงาม ผลงานอนาจารที่กลุ่มบุคคลกลุ่มนี้ได้ทำขึ้นส่วนใหญ่ไม่ยั่งยืน ไม่มีคุณค่า และไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในงานศิลปะเพราะไม่เกี่ยวกัน

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

thank you

ZWANI.com - The place for myspace comments, glitters, graphics, backgrounds and codes
สวัสดีค่ะ


ยินดีต้อนรับค่ะ


ยินดีต้อนรับเข้าสู่

my blog

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

หัวใจ

ตอบคำถาม เรื่องคุณค่า 5 ข้อ

Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes

1.ถ้าคุณค่าหมายถึงคุณสมบัติ เช่น ของเหลว ร่วน แข็ง ก็ย่อมเป็นลักษณะของคุณค่าด้วย ?
ตอบ
ถ้ากำหนดคุณค่า คือ คุณสมบัติ เช่น ความเหลว ร่วน แข็งก็ย่อมเป็นลักษณะของคุณค่าด้วย ในทัศนะของตนเอง ถ้ากำหนดตามสถานการณ์นี้ คงต้องตอบว่าใช่ เพราะความแข็งก็ย่อมมี คุณสมบัติของตัวเอง เช่น ความแข็ง และเป็นส่วนประกอบของคุณค่าด้วยเช่นกัน

2. ถ้าคุณค่าในตัวของมันเองเป็นคนละเรื่องกับคุณสมบัติ คุณค่าควรจะอยู่ที่ใด ?
ตอบ
คุณค่าควรจะอยู่ที่จิตใจ การรับรู้ ความรู้สึก ของแต่ละบุคคล ว่าคิดอย่างไร แล้วตัดสินว่าสิ่งนั้นมีคุณค่าในตัวเองหรือไม่ ?

3. ถ้าคุณค่าในตัวมันเอง หมายถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อสิ่งอื่น คุณค่าจะเกิดขึ้น ลอยๆ โดดๆ ไม่ได้ และจะต้องรับผลต่อสิ่งอื่นด้วยหรือไม่ ?
ตอบ
ไม่เสมอไป แต่ถ้าคุณค่าหมายถึงความสัมพันธ์ต่อสิ่งอื่น ก็อาจกล่าวได้ว่า คุณค่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุอย่างเดียว แต่อาจมีความสัมพันธ์กับจิตใจ นั่นหมายความว่า ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นลอยๆ แต่ถ้าสิ่งนั้น เอื้อประโยชน์ต่อสิ่งอื่นๆ ก็หมายความว่าสิ่งนั้นมีคุณค่าด้วยเช่นกัน

4. ถ้าคุณค่าในตัวของมันเองหมายถึงการดำรงชีวิตอยู่โดยไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใด คุณค่าในตัวของมันเองจะมีได้หรือไม่

ตอบ มีได้ เพราะคุณค่ากำหนดขึ้นด้วยมนุษย์ การนำมาใช้หรือไม่แล้วแต่บุคคล แต่ความมีคุณค่าจะยังคงมีอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง

5. การพิจารณาปัญหาคุณค่าแบบโดดๆ โดยไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใด จะมีผลต่อการพิจารณาปัญหาอื่นๆหรือไม่ ?
ตอบ
การพิจารณาปัญหาอื่น ๆ กับปัญหาคุณค่าเป็นการตัดสินในเรื่องของอารมณ์ ความรู้สึกส่วนตน ขึ้นอยู่กับจิตใจของคนตัดสิน เช่น ปัญหาคนเลว ความคิดที่ว่าคนเลว เลวมาแต่ชาติกำเนิด ไม่ถูกต้อง ต้องดูที่สิ่งแวดล้อม ชีวิตความเป็นอยู่ และส่วนประกอบต่างๆ ด้วย บางครั้งบุคคลที่มองว่าเลว อาจมีเหตุผลที่ทำไป แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า จะเลวมาตั้งแต่เกิด.

หัวใจ

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550


ภาพของใคร ?
กรุณาตอบใน กล่องแสดงความคิดเห็นค่ะ

<---ดนตรีบำบัดมีประโยชน์อย่างไร?

<---เครื่องดนตรีชนิดนี้มีชื่อว่าอะไร ?

<---เครื่องดนตรีชนิดนี้มีชื่อว่าอะไร ?

Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes

ทั้งศิลปะ และดนตรี เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก สำหรับมนุษย์....เป็นเครื่องมือที่สามารถยกระดับจิตวิญญาณและถ่ายทอดปรัชญาและแนวคิดที่ลึกซึ้งในเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี....เพราะมีอิทธิพลต่ออารมณ์,จินตนาการ และความรู้สึกของมนุษย์....

Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes


ทั้งศิลปะและดนตรีที่สร้างสรรค์ โดยเฉพาะผลงานที่ศิลปินผู้สร้างผลิตด้วยความเคารพบูชาต่อศาสนาที่ตนเคารพ จะมีส่วนช่วยสร้างจิตใจที่ละเอียดอ่อนขึ้น....และช่วยกล่อมเกลาให้จิตใจอ่อนโยนขึ้นได้ และโน้มน้าวทัศนคติในแง่บวก และช่วยก่อให้เกิดศรัทธาต่อสิ่งที่เราเคารพได้เป็นอย่างดี

ZWANI.com - The place for myspace comments, glitters, graphics, backgrounds and codes

นำความรู้เพิ่มมาให้อ่านค่ะ
แซกโซโฟนไม้ไผ่ผสมผสานระหว่างความเป็นไทยและความเป็นตะวันตกไว้ด้วยกัน ระหว่างขลุ่ยและแซกโซโฟนโดยรูปลักษณ์ภายนอกและเครื่องหัวเป่ามีความเป็นแซกโซโฟน เครื่องดนตรีสากลประเภทเป่า ขณะเดียวกันก็ประยุกต์นำเอาลักษณะของเครื่องดนตรีไทย อย่างขลุ่ยไปใช้ออกแบบ จำนวนปุ่มกดต่างๆบนแซกโซโฟนโลหะมีมากว่าปุ่มกดของแซกโซโฟนไม้ไผ่ พร้อมกันนั้นมีกระเดื่องคุมปุ่มกด ต่างจากรูของแซกโซโฟนไม้ไผ่มีลักษณะคล้ายขลุ่ยไม่มีส่วนที่ยื่นมาปกคลุม"รูเหมือนขลุ่ย ปากเหมือนแซกโซโฟน ระบบเป่าเหมือนแซกโซโฟน พอเสียงออกมาเป็นแซกโซโฟน มีรูด้านข้าง เพื่อให้สวยเหมือนจริง เสียงไม่เปลี่ยน ของจริงมีรูปิดเป็นเสียงต่ำ อันนี้ไม่มีมือมาปิด ได้เครื่องดนตรีชนิดใหม่ แต่ยังไม่เป็นที่ยอมรับของเครื่องสายไทย ความจริงไปเป่ากับวงดนตรีอื่นได้ แต่ความที่ยังไม่แพร่หลาย คนเป่าต้องไปฝึกพอสมควร เราไปเป่าโชว์ได้"แซกโซโฟนสำเร็จรูปที่ได้จะถูกนำไปเทียบเสียงกับเครื่องจูนเนอร์เพื่อความเป็นสากล "แต่ละรูจะมีโน้ตของมัน เครื่องจูนเนอร์ช่วยปรับเสียงให้เป็นสากล อย่างโซปร่าโนของจริงบันไดเสียงเป็นบีแฟต อัลโต้ของเราเป็นจี ของเค้าเป็นอี โดยข้อจำกัดเรื่องความยาวของไม้ ซึ่งไม่ใช่โลหะ เราทำเป็นอีแฟตไม่ได้ แต่สามารถเป่าพวกเล่นดนตรีมาทดลองเป่าแล้วมั่นใจว่าสามารถเล่นร่วมกับเครื่องดนตรีสากลได้ โน้ตคนละอย่างแต่เล่นร่วมกันได้ เพียงแต่ต้องไปซ้อมนิ้วกันเท่านั้น การวางนิ้วต่างกัน นิ้วแซกโซโฟนไม้ไผ่ไป
Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes

Thank you for your attention
แล้วทำไมช่องว่าระหว่าง blog มันห่างกันมากขนาดนี้เนี่ย เฮ้อ ไม่เข้าใจค่ะ
มือใหม่สำหรับ blogอยากรู้...

Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes
สวนศาสตร์ทางดนตรี

ดนตรีเป็นศาสตร์โดยตรงที่เกี่ยวกับเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเสียงที่ถูกจัดระบบแล้ว เช่น ระบบ Tonal Music ระบบเสียงเต็ม 8 เสียงของดนตรีไทย ระบบ 5 เสียงเพนทาโทนิกที่นิยมใช้ในดนตรีเอเชียตะวันออก ระบบการประสานเสียงอีกหลากหลายประเภทเท่าที่ความสามารถของมนุษย์พึงจะใช้สติปัญญากลั่นกรอง ใช้ประสบการณ์และความนิยม ความพึงพอใจในความงามของเสียงดนตรีนั้น

Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้ จึงทำให้มนุษย์คิดประดิษฐ์ดนตรีขึ้น เริ่มจากเครื่องดนตรีชิ้นแรก คือ ร่างกายมนุษย์ เช่น ร้องเพลง ปรบมือ ฯลฯ แล้วขยายขีดจำกัดของร่างกายออกไปเป็นเครื่องดนตรีต่าง ๆ เช่น เมื่อมนุษย์ค้นพบว่าการเคาะไม้ที่กลวงมีเสียงดังกว่าการปรบมือ หรือ ให้เสียงที่พึงใจกว่าก็นิยมเคาะไม้แทน เมื่อได้คิดประดิษฐ์เครื่องมือล่าสัตว์ เช่น ธนู ก็พบว่าขณะดีดสายธนูก็มีเสียงปรากฏขึ้น และเมื่อขึงสายให้ตึงหย่อนต่าง ๆ กัน ก็เกิดเป็นเสียงที่มีระดับเสียงขึ้น

Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes
ดังนั้น การคิดค้นพบทางดนตรีจึงจัดว่าเป็นการใช้สติปัญญาอันล้ำเลิศของมนุษย์ในการประยุกต์ประสบการณ์การเรียนรู้สู่งานสร้างสรรค์ ดังเช่น Howard Gardner นักปรัชญาการศึกษาที่มีบทบาทมากของอเมริกาได้จัดเอา ความฉลาดทางด้านดนตรี เป็นหนึ่งในความหลากหลายของสติปัญญามนุษย์ เทียบเท่ากับความเก่งของด้านภาษา คณิตศาสตร์ การใช้เหตุผล และเป็นหลักการสำคัญที่ใช้ในการจัดการศึกษา

บทความทางดนตรีที่เกี่ยวข้อง

Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes
รสนิยมการฟังดนตรีของคุณเป็นอย่างไร?
ดนตรีกับการฟัง <---click
แนวทางการปฏิรูปดนตรีในไทย<---click
Subject : ดนตรีร่วมสมัย<---click
คนรักเพลง : การฟังดนตรีเพื่อความสุนทรีย์<---click
Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes
Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes

Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes
Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes

ดนตรีกับการดำรงชีวิตของมนุษย์


ดนตรี เป็นวิจิตรศิลป์ที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์อย่างใกล้ชิด ชีวิตประจำวันของมนุษย์มักมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ดนตรี เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของมนุษย์


1. เกี่ยวข้องกับปรัชญาชีวิต คนตะวันตกเชื่อว่าวิญญาณกลับไปสู่พระเจ้า โดยอาศัยเสียงดนตรี จะได้ได้ว่า ดนตรีในสังคมตะวันตกเป็นเรื่องของจิต เรื่องของวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับความสะอาด ความสูงส่งของดนตรีทำให้ดนตรีเจริญ


2. ดนตรีเกี่ยวข้องกับจิต เมื่อดนตรีเป็นสื่อ หรือพาหะที่จะนำให้จิตไปสู่ภาวะใดภาวะหนึ่ง ทำให้จิตดำ หรือทำให้จิตขาวก็ขึ้นอยู่กับพาหะ
นอกจากนี้ ท่านพุทธทาสภิกขุ ได้กล่าวถึงดนตรีมีคุณค่าต่อจิตที่บริสุทธิ์ มีความสะอาด
โดยกล่าวว่า “ดนตรีและศิลปะบริสุทธิ์มีคุณ สนับสนุนความมีจิตว่าง” เมื่อดนตรีหยาบ ๆ ก็มีโอกาสที่จะทำให้จิตที่สัมผัสกับดนตรีหยาบตามไปด้วย ทำนองเดียวกัน ดนตรีที่ละเอียดอ่อน เมื่อสัมผัสกับจิตก็มีโอกาสทำให้จิตละเอียดอ่อนตามไปด้วย ดนตรีจึงเป็นเพียงสื่อที่จะนำไปสู่ความดำ หรือความขาวได้


3. ดนตรีเกี่ยวข้องกับศาสนาและพิธีกรรม เมื่อดนตรีสามารถเป็นสื่อชักนำไปสู่ความดำหรือความขาว นักการศาสนาจึงนำเอาดนตรีไปเป็นอุปกรณ์การสอน ปรุงแต่งเพื่อช่วยให้คนเข้าใจศาสนาได้ง่ายขึ้น โดยใช้ในรูปของเพลงสวด ดนตรีประกอบพิธีกรรม สำหรับในพุทธศาสนาก็มีเพลงสาธุการ เพลงหน้าพาทย์ ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ส่วนประเทศทางตะวันตก ดนตรีที่ใช้ในอดีตมักเป็นดนตรีที่ใช้ในพิธีกรรมเกือบทั้งสิ้น


4. ดนตรีเกี่ยวข้องกับการเมือง ในรูปของเพลงปลุกใจ ปลุกศิลปวัฒนธรรมปลุกความสามัคคีของคนในสังคม เพลงประจำชาติ เพลงเกียรติยศ ล้วนแล้วแต่เป็นดนตรีที่เกี่ยวกับการเมืองทั้งสิ้น ขงจื้อ นักปราชญ์จีนเขียนไว้ว่า “ประสบการณ์ของมนุษย์ชาติหลายศตวรรษแล้วได้ชี้ให้เห็นว่า ไม่มีสิ่งใดจะเชื่อมความสัมพันธ์ของมนุษย์ให้กระชับได้ดีเท่าเสียงดนตรี และเสียงเพลง ดนตรีนำความสามัคคีมาสู่ป่วงชน ดนตรีเป็นภาษาสากลที่ทุกคนรับรู้ได้ สัญลักษณ์เป็นสื่อภาษาทางปัญญา


5. ดนตรีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ในโลกปัจจุบัน ธุรกิจถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต เมื่อมีเสียงดนตรีก็ย่อมมีธุรกิจการดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น เพลงประกอบโฆษณา สินค้า เทปเพลง แผ่นบันทึกเสียง


6. ดนตรีเกี่ยวข้องกับการศึกษา เมื่อดนตรีเกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับจริยศาสตร์ ในการที่จะขัดเกลาจิตใจคนในสังคมให้สามารถอยู่ร่วมกันดนตรีเป็นสื่อนำไปสู่การศึกษาชีวิตในแง่มุมต่าง ๆ ดังคำกล่าวที่ว่า “เรียนดนตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพของคน แล้วคนนำออกไปพัฒนาคุณภาพชีวิต

7. ดนตรีเกี่ยวข้องกับการบำบัด ดนตรีบำบัดหมายถึงการนำดนตรี และกิจกรรมดนตรีต่าง ๆ ไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพในด้านต่าง ๆ ของตนเองได้ และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข


8. ดนตรีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม มนุษย์แต่ละกลุ่มชนต่างก็มีวัฒนธรรมคล้ายคลึงหรือแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพที่อยู่อาศัย การดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ ความเชื่อ ภาษา การสื่อสาร พิธีกรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มชน ดนตรีที่รับใช้มนุษย์ในแต่ละกลุ่มชนจึงมีความสัมพันธ์กับสภาพความเป็นอยู่ เช่น ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบสูงทำนองมักจะสูง ๆ ต่ำ ๆ ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่ราบลุ่มทำนองมักจะราบเรียบ ไม่ค่อยกระโดดเครื่องดนตรี ที่บรรเลงก็มักถูกสร้างขึ้นด้วยวัสดุที่หาได้โดยทั่วไปในท้องถิ่น เช่น ชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคที่มีไม้ไผ่มาก เครื่องดนตรีส่วนใหญ่ก็มักจะสร้างด้วยไม้ไผ่ เป็นต้น
บทเพลงที่ถูกสร้างขึ้นของมนุษย์แต่ละกลุ่มชน จึงมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองตามรูปแบบของการดำรงชีวิต ความเชื่อ ตามขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชน
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550


สุนทรียศาสตร์ ทางดนตรี

จึงสรุปเป็นข้อคิดจากการศึกษาเรื่องของความงามในเสียงดนตรี ผู้เสพ ควรเลือกว่าจะเสพเพียงแค่ “เป็นผู้เสพ” หรือจะเป็น “ผู้ได้รับประโยชน์จากการเสพ” เพราะดนตรีนั้นงามโดยใช้เสียงเป็นสื่อ แต่ขั้นตอนสำคัญในการถ่ายทอดคือ นักดนตรีถ่ายทอดโดยใช้ “จิต” ผู้ฟังรับสื่อโดยใช้ “จิต” เป็นตัวรับรู้รับสัมผัสอารมณ์ต่าง ๆ ผลจากการรับสัมผัสด้วยจิตนั้น เพลงที่สงบ ราบเรียบ จิตก็จะว่าง จึงเป็นผลให้สมอง ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากผู้ฟังฟังเพลงที่ยั่วยุไปในทางกิเลส จังหวะรุกเร้ามาก จิตก็จะว่าวุ่น ฟุ้งซ่าน ขาดสมาธิ ไม่เป็นผลดีต่อ “กาย” ผู้ที่ศึกษาสื่อสุนทรียะทางดนตรีแล้ว จึงควรใช้ปัญญา เลือกฟัง เลือกใช้ดนตรี ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และครอบครัว ให้ได้ประโยชน์ทั้งทาง “กาย” และ “จิต”

อยากบอกให้รู้.....

อารมณ์ ความรู้สึก สิ่งที่มากระทบตัณหา หรือความอยาก สิ่งเหล่านี้จะถูกบันทึกลงไปใน ดนตรี เป็นคุณสมบัติที่สำคัญของศิลปะ อารมณ์ในดนตรี ก็เหมือนกับอารมณ์ชีวิต ศิลปินถ่ายทอดลงไปในผลงานดนตรีที่มีอารมณ์ก็จะสื่อไปกระทบความรู้สึกต่อผู้ชม หรือผู้ฟังได้ ศิลปินเก่งผลงานดี ย่อมมีโอกาสถ่ายทอดอารมณ์ไปสู่ผู้ฟังได้ดี ดนตรีเป็นศิลปะที่ถูกนำไปแปรความหมายต่าง ๆ มากมาย การค้นหาความหมายในเสียงดนตรี นักภาษาศาสตร์ได้พยายามนำเสียงดนตรีมาตีความ ให้นิยายที่ได้ยินทั่วไปว่า “ดนตรีเป็นภาษาสากล” บางครั้งก็จะได้ยินว่า “ดนตรีเป็นภาษาของอารมณ์”

เก็บตกคำถามจากอาจารย์ ( อีกแล้ว )

ศิลปะกับอนาจารต่างกันอย่างไร?

งานศิลปะ เกิดกับบุคคลที่เราเรียกว่า "ศิลปิน" สร้างงานศิลปะเพื่อสนองอารมณ์ในทางสร้างสรรเสริมสร้างจิตใจให้ดีงาม งานศิลปะมีคุณค่าในตัวเอง แล้วแต่ว่าศิลปินจะมีวิธีถ่ายทอดผลงานออกมาเพื่ออะไรบ้าง เช่น สะท้อนให้เห็นสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จะในทางดีหรือไม่ก็ตาม หรือความเสื่อมหรือความดีงาม เพื่อเป็นการสอนหรือเตือนใจให้เห็นถึงสภาพความเป็นจริงเหล่านั้น.

ดนตรี
เป็นศิลปะที่อาศัยเสียงถ่ายทอดอารมณ์
ไปสู่ผู้ฟังง่ายต่อการสัมผัส ก่อให้เกิดความสุข
ความปิติพอใจแก่มนุษย์ เมื่อเราได้ฟังเพลง
ที่มีจังหวะ และทำนองที่ราบเรียบ
นุ่มนวลจะทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย
ด้วยเหตุนี้เมื่อเราได้ฟังดนตรี ที่เลือกสรรแล้ว
จะช่วยทำให้เรามีสุขภาพจิตที่ดี
อันมีผลดีต่อสุขภาพร่าง กายด้วย
ดนตรีจึงเปรียบเสมือน ยารักษาโรค
ที่ทำให้สุขภาพแข็งแรง


เปิดใจรับควา มรู้ใหม่ ๆ
อ่านไป ยิ้มไป
แสดงความคิดเห็นเพื่อให้ เจ้าของ blog
พัฒนางานต่อไป


เครื่องดนตรีไทย

เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีด

เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสี

เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตี

เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเป่า


องค์ประกอบของประสบการณ์สุนทรียะ
ประสบการณ์สุนทรียะ เป็นเรื่องเกี่ยวข้องโดยตรงของบุคคล ซึ่งแต่ละบุคคลอาจจะมีประสบการณ์สุนทรียะแตกต่างกันไปตามสภาพของ สิ่งแวดล้อม ประสบการณ์ทั่วไปและประสบการณ์สุนทรียะ อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบของประสบการณ์สุนทรียะ ที่บุคคลควรรู้จักแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. สื่อสุนทรียะ ได้แก่ วัตถุ สิ่งของต่าง ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และสิ่งที่ มนุษย์สร้าง ตลอดจนวัฒนธรรมของชนชาติต่าง ๆ ด้วย ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประสบการณ์สุนทรียะ และเป็นส่วนประกอบที่สำคัญยิ่ง เปรียบเสมือนเป็นเหตุที่ส่งให้ผู้รับประสบการณ์สุนทรียะ เกิดความรู้สึก
2. ความรู้สึกสุนทรียะ ความรู้สึกตอบสนองของเราหลังจากได้รับประสบการณ์สุนทรียะแล้ว ซึ่งอาจจะแสดงให้คนอื่นเห็น สังเกตได้ หรือแอบแฝงซ่อนไม่ให้ผู้อื่นเห็นชื่นชมคนเดียว เรื่องความรู้สึกเป็นเรื่องอธิบายได้ยากเพราะเป็นนามธรรม ภาษาที่ใช้เป็นสื่อความรู้สึกจึงใช้คำว่า ใจ เป็นสำคัญ เช่น พอใจ จับใจ กินใจ ซาบซึ้งใจ สะใจประทับใจ
3. ความคิดรวบยอด ผู้ที่ได้รับความรู้สึกและประสบการณ์ทางสุนทรียะก็สามารถความคิด สรุปว่าสิ่งที่ได้รับมานั้นให้แนวคิดอะไรบ้าง ก่อให้เกิดความสำนึกอย่างไร

รอแสดงความคิดเห็นจากผู้เข้าเยี่ยมชมอยู่ค่ะ
ดนตรี กับการดำรงชีวิตของมนุษย์ดนตรี เป็นวิจิตรศิลป์ที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์อย่างใกล้ชิด ชีวิตประจำวันของมนุษย์มักมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ดนตรี เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของมนุษย์

1. เกี่ยวข้องกับปรัชญาชีวิต คนตะวันตกเชื่อว่าวิญญาณกลับไปสู่พระเจ้า โดยอาศัยเสียงดนตรี จะได้ได้ว่า ดนตรีในสังคมตะวันตกเป็นเรื่องของจิต เรื่องของวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับความสะอาด ความสูงส่งของดนตรีทำให้ดนตรีเจริญ สำหรับคนตะวันออกในอดีตมีความเชื่อว่า “ ดนตรี ” เป็นวิชาชั้นต่ำ เป็นกิเลส เป็นข้าศึกแห่งกุศล ดังนั้นดนตรีในสังคมตะวันออกจึงค่อนข้างตกต่ำ ไม่ได้รับการพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองดังชาติตะวันตก

2. ดนตรีเกี่ยวข้องกับจิต เมื่อดนตรีเป็นสื่อ หรือพาหะที่จะนำให้จิตไปสู่ภาวะใดภาวะหนึ่ง ทำให้จิตดำ หรือทำให้จิตขาวก็ขึ้นอยู่กับพาหะ เมื่อวิญญาณกลับไปสู่พระเจ้าด้วยดนตรี ดนตรีก็เป็นเรื่องบริสุทธิ์

3.. ดนตรีเกี่ยวข้องกับศาสนาและพิธีกรรม เมื่อดนตรีสามารถเป็นสื่อชักนำไปสู่ความดำหรือความขาว นักการศาสนาจึงนำเอาดนตรีไปเป็นอุปกรณ์การสอน ปรุงแต่งเพื่อช่วยให้คนเข้าใจศาสนาได้ง่ายขึ้น โดยใช้ในรูปของเพลงสวด ดนตรีประกอบพิธีกรรม สำหรับในพุทธศาสนาก็มีเพลงสาธุการ เพลงหน้าพาทย์ ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ส่วนประเทศทางตะวันตก ดนตรีที่ใช้ในอดีตมักเป็นดนตรีที่ใช้ในพิธีกรรมเกือบทั้งสิ้น

4. ดนตรีเกี่ยวข้องกับการเมือง ในรูปของเพลงปลุกใจ ปลุกศิลปวัฒนธรรมปลุกความสามัคคีของคนในสังคม เพลงประจำชาติ เพลงเกียรติยศ ล้วนแล้วแต่เป็นดนตรีที่เกี่ยวกับการเมืองทั้งสิ้น ขงจื้อ นักปราชญ์จีนเขียนไว้ว่า “ประสบการณ์ของมนุษย์ชาติหลายศตวรรษแล้วได้ชี้ให้เห็นว่า ไม่มีสิ่งใดจะเชื่อมความสัมพันธ์ของมนุษย์ให้กระชับได้ดีเท่าเสียงดนตรี และเสียงเพลง ดนตรีนำความสามัคคีมาสู่ป่วงชน ดนตรีเป็นภาษาสากลที่ทุกคนรับรู้ได้ สัญลักษณ์เป็นสื่อภาษาทางปัญญา ในขณะที่ดนตรีเป็นสื่อแห่งหัวใจ

5. ดนตรีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ในโลกปัจจุบัน ธุรกิจถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต เมื่อมีเสียงดนตรีก็ย่อมมีธุรกิจการดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น เพลงประกอบโฆษณา สินค้า เทปเพลง แผ่นบันทึกเสียง เพลงรูปแบบต่าง ๆ รายการวิทยุ โทรทัศน์ ทุกรายการต่างก็มีดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้อง ธุรกิจการดนตรีมีส่านกระตุ้นให้มนุษย์ได้เรียนรู้ดนตรี ทั้งทางบวกและทางลบ ธุรกิจเป็นเครื่องมือที่ทำให้คุณภาพของดนตรีมีการเปลี่ยนแปลงไปตามคลื่นของความเปลี่ยนแปลง

6. ดนตรีเกี่ยวข้องกับการศึกษา เมื่อดนตรีเกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับจริยศาสตร์ ในการที่จะขัดเกลาจิตใจคนในสังคมให้สามารถอยู่ร่วมกันดนตรีเป็นสื่อนำไปสู่การศึกษาชีวิตในแง่มุมต่าง ๆ ดังคำกล่าวที่ว่า “เรียนดนตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพของคน แล้วคนนำออกไปพัฒนาคุณภาพชีวิต”

7. ดนตรีเกี่ยวข้องกับการบำบัด ดนตรีบำบัด หมายถึงการนำดนตรี และกิจกรรมดนตรีต่าง ๆ ไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพในด้านต่าง ๆ ของตนเองได้ และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข8. ดนตรีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม มนุษย์แต่ละกลุ่มชนต่างก็มีวัฒนธรรมคล้ายคลึงหรือแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพที่อยู่อาศัย การดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ ความเชื่อ ภาษา การสื่อสาร พิธีกรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มชน ดนตรีที่รับใช้มนุษย์ในแต่ละกลุ่มชนจึงมีความสัมพันธ์กับสภาพความเป็นอยู่ เช่น ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบสูงทำนองมักจะสูง ๆ ต่ำ ๆ ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่ราบลุ่มทำนองมักจะราบเรียบ ไม่ค่อยกระโดดเครื่องดนตรี ที่บรรเลงก็มักถูกสร้างขึ้นด้วยวัสดุที่หาได้โดยทั่วไปในท้องถิ่น เช่น ชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคที่มีไม้ไผ่มาก เครื่องดนตรีส่วนใหญ่ก็มักจะสร้างด้วยไม้ไผ่ เป็นต้นบทเพลงที่ถูกสร้างขึ้นของมนุษย์แต่ละกลุ่มชน จึงมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองตามรูปแบบของการดำรงชีวิต ความเชื่อ ตามขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชน

ความหมายของดนตรี
ในภาษากรีก หมายถึง ศิลปะประเภทหนึ่ง ไม่เฉพาะแต่การเล่นเครื่องดนตรี การร้องเพลง หรือลีลาศเท่านั้น แต่ยังหมายรวมไปถึงอักษรศาสตร์ทุกประเภท โดยเฉพาะ บทกวี นาฎกรรม วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ด้วย....สุกรี เจริญสุข กล่าวถึงความหมายของดนตรีว่า ดนตรีเป็นงานศิลปะที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยอาศัยเสียงเป็นสื่อถ่ายทอดความรู้สึกของศิลปิน เสียงดนตรีเป็นเสียงที่มีความงาม นำมาเรียบเรียงอย่างมีศิลปะ กลายเป็นบทเพลงความแตกต่างระหว่างเสียงดนตรีกับเสียงอื่น ๆ คือ เสียงดนตรีเป็นเสียงที่ประดิษฐ์ขึ้น โดยอาศัยความงดงามของเสียง ศิลปินผู้สร้างเสียงได้สอดใส่อารมณ์ลงไปในเสียง เพื่อให้เสียงมีความรู้สึกทางศิลปะ ส่วนเสียงอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เสียงดนตรี เป็นเพียงเสียงที่ขาดคุณสมบัติทางศิลปะ กล่าวคือ ขาดความรู้สึกทางศิลปะในเสียง ขาดวิญญาณศิลปินในเสียงอารมณ์ ความรู้สึก สิ่งที่มากระทบตัณหา หรือความอยาก สิ่งเหล่านี้จะถูกบันทึกลงไปในดนตรี เป็นคุณสมบัติที่สำคัญของศิลปะ อารมณ์ในดนตรีก็เหมือนกับอารมณ์ชีวิต ศิลปินถ่ายทอดลงไปในผลงานดนตรีที่มีอารมณ์ก็จะสื่อไปกระทบความรู้สึกต่อผู้ชม หรือผู้ฟังได้ ศิลปินเก่งผลงานดี ย่อมมีโอกาสถ่ายทอดอารมณ์ไปสู่ผู้ฟังได้ดี ดนตรีเป็นศิลปะที่ถูกนำไปแปรความหมายต่าง ๆ มากมาย การค้นหาความหมายในเสียงดนตรี นักภาษาศาสตร์ได้พยายามนำเสียงดนตรีมาตีความ ให้นิยายที่ได้ยินทั่วไปว่า “ดนตรีเป็นภาษาสากล” บางครั้งก็จะได้ยินว่า “ดนตรีเป็นภาษาของอารมณ์”อันว่าความกรุณาปราณี

จะมีใครบังคับก็หาไม่
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550


อันความกรุณาปรานี จะมีใครบังคับก็หาไม่...
หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน
เป็นสิ่งดีสองชั้นพลันปลื้ม แห่งผู้ให้และผู้รับสมถวิล
เป็นกำลังเลิศพลังอื่นทั้งสิ้น เจ้าแผ่นดินผู้ทรงพระกรุณา
ประดุจทรงวราภรณ์สุนทรสวัสดิ์ เรืองจรัสยิ่งมกุฏสุดสง่า
พระแสงทรงดำรงซึ่งอาชญา เหนือประชาพสกนิกร

ชนใดไม่มีดนตรีกาล ในสันดาลเป็นคนชอบกลนักอีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะ เขานั้นเหมาะคิดกบฏอัปลักษณ์หรืออุบายมุ่งร้ายฉมังนักมโนหนักมืดมัวเหมือนราตรีและดวงใจย่อมดำสกปรกราวนรก เช่นกล่าวมานี่ไม่ควรใครไว้ใจในโลกนี้ เจ้าควรฟังดนตรีเถิดชื่นใจ

สุนทรียศาสตร์ ทางดนตรี

My blog