วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ชนใดไม่มีดนตรีกาล ในสันดาลเป็นคนชอบกลนักอีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะ เขานั้นเหมาะคิดกบฏอัปลักษณ์หรืออุบายมุ่งร้ายฉมังนักมโนหนักมืดมัวเหมือนราตรีและดวงใจย่อมดำสกปรกราวนรก เช่นกล่าวมานี่ไม่ควรใครไว้ใจในโลกนี้ เจ้าควรฟังดนตรีเถิดชื่นใจ

ไม่มีความคิดเห็น: